Het doel is om samen initiatieven te ondernemen, ieders netwerk te vergroten en zoveel mogelijk wensen te realiseren. Buurtgenoten die de anonimiteit van het wonen in de stad niet (langer) alleen als een voordeel zien, besluiten elkaar beter te leren kennen in het stadsdorp, waar zij activiteiten organiseren.